11 prekršaja antidopinških pravila

Doping je u svojoj biti protivan sportskom duhu. Sankcioniranje dopinga u sportu kao i pristup zakonodavca promicanju i zaštiti etike sporta u hrvatskom pravnom sustavu mijenjao se, te su i danas mišljenja oko najprimjerenijeg oblika sankcije s obzirom na svrhu podijeljena.

 Dio javnosti i struke više podržava prekršajne i kaznenopravne sankcije, dok drugi smatraju da su stegovne sankcije i diskvalifikacija sportaša dovoljna kazna.

Krovni dokumenti kojima su na međunarodnoj razini određene strategije i programi djelatnosti za sprečavanje i borbu protiv korištenja dopinga u sportu su Međunarodna konvencija protiv dopinga u športu iz 2005. godine i Svjetski antidopinški kodeks koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Konvencija definira doping u sportu kao pojavu kršenja propisa o zabrani korištenja dopinga, dok Kodeks nabraja okolnosti i ponašanja koji predstavljaju kršenja antidopinških pravila.

Prema Kodeksu postoji 11 prekršaja antidopinških pravila, a oni su:

 1. prisutnost zabranjene tvari ili njezinih metabolita ili markera u sportaševu uzorku,
 2. sportaševo korištenje ili pokušaj korištenja zabranjene tvari ili zabranjene metode,
 3. sportaševo izbjegavanje, odbijanje davanja uzorka ili nepodvrgavanje prikupljanju uzorka,
 4. sportašev propust u podacima o lokaciji,
 5. krivotvorenje ili pokušaj krivotvorenja bilo kojeg dijela dopinške kontrole od strane sportaša ili druge osobe,
 6. posjedovanje zabranjene tvari ili zabranjene metode od strane sportaša ili prateće osobe sportaša,
 7. nedopušteno trgovanje ili pokušaj nedopuštenog trgovanja bilo kojom zabranjenom tvari ili zabranjenom metodom od strane sportaša ili druge osobe,
 8. primjena ili pokušaj primjene zabranjene tvari ili zabranjene metode od strane sportaša ili druge osobe bilo kojem sportašu na natjecanju, ili primjena ili pokušaj primjene tvari ili metode zabranjene izvan natjecanja bilo kojem sportašu izvan natjecanja,
 9. sudioništvo ili pokušaj sudioništva od strane sportaša ili druge osobe,
 10. zabranjeno udruživanje od strane sportaša ili druge osobe,
 11. postupanje sportaša ili druge osobe u smislu odvraćanja prijavljivanja ili osvećivanja zbog prijavljivanja nadležnim tijelima.

Iz popisa nedopuštenih radnji je razvidno da nabrojane okolnosti i ponašanja kršenja antidopinških pravila pripadaju kategoriji kaznenih dijela.

Antidopinška pravila složena su i podložna promjenama. Važno je napomenuti da antidopinška pravila variraju od sporta do sporta, a Svjetska antidopinška agencija (WADA) ključna je organizacija koja postavlja smjernice za testiranje na doping i sankcije za kršenje pravila.

 

Izvor: https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/sankcioniranje-dopinga-u-sportu-52537