Uloga osoblja za podršku sportašima u borbi protiv dopinga

Vrhunski sportaši oko sebe imaju cijeli tim ljudi koji im pomaže da donose informirane odluke u vezi sa svojim zdravljem i učinkom, kako na terenu tako i izvan njega.

Osoblje za podršku sportašima (ASP) ima i važnu ulogu u informiranju i educiranju sportaša u vezi dopinga kako bi sportaši sačuvali svoj ugled i upravljali svojim sportskim obvezama koje uključuju borbu protiv dopinga.

Osoblje za podršku sportašima (ASP) s odgovornostima dopinga igra ključnu ulogu u osiguravanju fer i čiste konkurencije u sportu. Njihove odgovornosti uključuju pružanje informacija sportašima o antidopinškim pravilima, testiranju na doping, i promicanju etičkog ponašanja u sportu.

Prema Kodeksu Svjetske antidopinške agencije (Kodeks), ASP također podliježu pravilima, zbog čega je i dalje važno da ASP znaju kako se najbolje mogu zaštititi i podržati sportaše.

Pomoćno osoblje sportaša ili ASP  je naziv koji se prema Kodeksu odnosi se na bilo kojeg trenera, menadžera, agenta, timsko osoblje, službeno, medicinsko, paramedicinsko osoblje, roditelja ili bilo koju drugu osobu koja radi sa, liječi ili pomaže sportašu koji sudjeluje u natjecanju ili se priprema za njega.

Budući da su ASP-ovi vezani Kodeksom na isti način kao i sportaši, oni također podliježu sankcijama vezanih uz kršenje antidopinških pravila. Kao uzori i pouzdani mentori, ASP-ovi također moraju poznavati i pridržavati se svih politika i pravila protiv dopinga, kao i raditi na njegovanju vrijednosti čistog sporta i poticati sportaše da poštuju svoje odgovornosti u borbi protiv dopinga. 

Svaki sportaš ima pravo na pratnju tijekom uzimanja uzorka na doping kontroli, te ASP može djelovati kao predstavnik sportaša tijekom prikupljanja urina/krvi u stanici za dopinšku kontrolu. Iako neće svjedočiti predaji uzorka, promatrat će dopinškog kontrolora (DCO-a), dok nadzire uzimanje uzorka. Osim toga, predstavnik potiče sportaša da postavlja pitanja. Prisustvo predstavnika tijekom prikupljanja uzorka može pomoći sportašu da se osjeća sigurnije i ugodnije tijekom samog postupka provođenja dopinške kontrole.

ASP može pomoći i  u omogućavanju izmjena tijekom procesa prikupljanja uzorka ako je u pitanju sportaš s oštećenjima, ozljedama ili invaliditetom. Predstavnik može pročitati obrazac za dopinšku kontrolu i ako sportaš to zatraži, rukovati opremom za uzimanje uzoraka i potpisati obrazac za dopinšku kontrolu u njegovo ime. ASP i sportaši trebaju razgovarati o razini željenog angažmana tijekom procesa dopinške kontrole – u slučaju da je sportaš odabran za testiranje. 

Još neke od uloga i odgovornosti osoblja za podršku sportašima s naglaskom na pitanjima dopinga:

  • Pomoć u izuzećima: Osoblje za podršku sportašima može pomoći sportašima u procesu dobivanja medicinskih izuzeća za upotrebu određenih lijekova ili tvari koje se nalaze na popisu zabranjenih sredstava, ali su im nužne iz zdravstvenih razloga.
  • Praćenje i izvještavanje: Osoblje za podršku sportašima također prati ponašanje sportaša kako bi detektiralo potencijalne znakove dopinga ili kršenja pravila. Ako se sumnja na doping, osoblje može prijaviti takve slučajeve nadležnim sportskim vlastima.
  • Promicanje etičkog ponašanja: Osoblje za podršku sportašima aktivno promiče etičko ponašanje i vrijednosti fair playa među sportašima. To uključuje poticanje sportske čestitosti i odgovornosti.

Osoblje za podršku sportašima igra ključnu ulogu u očuvanju integriteta sporta i osiguravanju da svi sportaši imaju ravnopravnu priliku za natjecanje. Ovo je posebno važno u borbi protiv dopinga, što predstavlja ozbiljnu prijetnju sportskom integritetu i zdravlju sportaša.

 

Izvor: Antidoping HZJZ