EA Programom podrške nacionalnim savezima nastavlja promicati razvoj atletike u Europi

Program podrške atletskim savezima članicama EA jedna je od aktivnosti koje potpadaju pod Povjerenstvo za razvoj.

Glavni ciljevi programa su pružanje izravne potpore savezima članicama, povećanje vidljivosti potpore Europske atletike, usmjeravanje federacija članica na korištenje potpore prema Strategiji europske atletike, poticanje sudjelovanja u atletici na svim razinama i podrška razvoju atletike u Europi, kao i zaštititi njezin integritet.

Potpore za zemlje članice

Program uključuje različite vrste bespovratnih sredstava osmišljenih za pomoć Federacijama članicama u izgradnji kapaciteta, strukturiranju federacije, suradnji i razvojnim projektima.

Potpore za projekte strukturiranja dodjeljuju se tijekom dvogodišnjeg razdoblja i osiguravaju do 10.000 CHF godišnje za 17 federacija članica kategoriziranih kao federacije u razvoju. Bespovratna sredstva za projekte suradnje i razvoja ocjenjuju se dvaput godišnje, a dodijeljeni iznos varira ovisno o potencijalu utjecaja projekta. Svaki projekt može dobiti do 12.000 CHF godišnje (do 24.000 CHF tijekom dvije godine).

Projekti suradnje i razvoja koje financira Europska atletika pokrivaju širok raspon područja, uključujući obrazovanje za voditelje, administrativno osoblje, trenere i suce; atletika za djecu i mlade; razvoj i organizacija prilika za natjecanje na nacionalnoj razini; atletika i društvena odgovornost; trčanje i masovnost; žene u atletici; razvojne aktivnosti za klubove i temeljne organizacije; zdravlje i blagostanje; i digitalne usluge za atletiku.


Dodatna podrška

Osim bespovratnih sredstava, Europska atletika također nudi obrazovni program koji uključuje konferencije, seminare i tečajeve za federacije članice u područjima kao što su izgradnja kapaciteta, aktivnosti tehničkih dužnosnika i obrazovanje trenera.

Europska atletika također može pružiti financijsku potporu organizatorima i sudjelujućim federacijama članicama europskih atletskih natjecanja putem subvencija za organizaciju, smještaj i putovanja. Osim toga, federacije članice dobivaju osnovnu potporu od 500 CHF godišnje za pokrivanje svoje godišnje članarine Europskoj atletici.

Pružajući financijsku potporu, obrazovne programe i druge resurse, Europska atletika ima za cilj ojačati saveze i promicati razvoj atletike u Europi.

 

Izvor: European Athletics