Ekipno prvenstvo Europe 2023.

Ekipno prvenstvo Europe ove godine održava se u sklopu Europskih igara i sastoji se od tri divizije, dok su zemlje prije bile podijeljene u četiri lige (Super liga, 1., 2. i 3. liga).

Prvenstvo se održava između 20. i 25. lipnja 2023. na stadionu Slaski u regiji Silesia, na kojem se održalo natjecanje Super lige 2021 godine.

Od 20.-22. lipnja 2023. u jutarnjim terminima održavat će se natjecanje 3. divizije, a 2. divizije u večernjim terminima (Hrvatska se nalazi u 2. diviziji).

 Od 23.-25. lipnja 2023. održavat će se natjecanje 1. divizije u večernjim terminima.

Prva divizija sastoji se od 16 zemalja, Druga divizija, također, od 16 zemalja, a Treća divizija sastoji se od preostalih timova prijavljenih iz Europskih atletskih federacija članica.Skupine Ekipnog prvenstva Europe za 2023. su sljedeće:

Prva divizija: Poljska, Italija, Velika Britanija & NI, Njemačka, Španjolska, Francuska, Portugal, Češka, Nizozemska, Švicarska, Turska, Finska, Švedska, Grčka, Belgija, Norveška.

Druga divizija: Rumunjska, Estonija, Mađarska, Danska, Slovenija, Litva, Bugarska, Slovačka, Latvija, Hrvatska, Island, Srbija, Cipar, Republika Moldavija, Ukrajina, Luksemburg.

Treća divizija: Bosna i Hercegovina, Malta, Crna Gora, Gruzija, Armenija, Andora, Republika Sjeverna Makedonija, San Marino, Albanija, AASSE (Atletski savez malih država Europe), Azerbajdžan, Kosovo, Austrija, Irska, Izrael.

Raspodjela i navedeni redoslijed timova temelji se na rezultatima Ekipnog prvenstva Europe iz 2021.

Satnica natjecanja

Sastav hrvatske reprezentacije za Ekipno prvenstvo Europe