Objavljen priručnik o antidopingu

Služba za antidoping HZJZ-a izdala je Priručnik o antidopingu. Priručnik je dostupan na linku.

Svrha ovog priručnika je na zanimljiv i jednostavan način približiti antidopinšku problematiku sportašima, njihovom pratećem osoblju i općenito sportskoj zajednici. Kod pripreme tekstova za ovaj priručnik, vodilo se računa o obuhvaćanju svih relevantnih antidopinških pitanja s naglaskom na praktične aspekte. Tako vjerujemo da će nastojanje i misija Službe za antidoping u promicanju čistih vrijednosti sporta i pravodobnoj edukaciji sportaša postići svoj puni cilj.

Ovaj priručnik je namijenjen za inicijalnu edukaciju o antidopinškim pitanjima, ali i za usavršavanje već ranije stečenih znanja iz tog područja. Priručnik je koncipiran kao nadopuna postojećih edukacijskih materijala i programa, a temelji se na antidopinškim pravilima sadržanima u kodeksu Svjetske antidopinške organizacije (WADA-e) i obaveznim međunarodnim standardima. U Republici Hrvatskoj su nacionalna antidopinška pravila sadržana u Pravilniku o antidopingu.